Lảm nhảm 01 – hậu xem Racing Extinction

Hôm trước xem Racing Extinction, lan man trong đầu mấy ngày liền.

Có một đức cha ở Nhật Bản đã nói: Thắp một ngọn nến tốt hơn nhiều việc nguyền rủa bóng đêm.
Đừng đứng trong bóng tối.
Thắp một ngọn nến và những người cầm nến khác sẽ tìm thấy bạn. Và đó là lúc hành động bắt đầu.
Chắc là phim tài liệu gây xúc động và truyền cảm nhất từng xem 😥  Continue reading

Advertisements